Calcium verlager

In sommige gevallen is de calcium hardheid van water te hoog. Met een speciale filterzak gevuld met calcium verlager kan dit echter eenvoudig gecorrigeerd worden. Dosering Elke kilogram calcium verlager verlaagt de calcium hardheid met 90 ppm per 1000 liter water. U kunt de calcium hardheid van uw w…

Lees meer

Chloor tabletten

Chloor tabletten lossen op en geven daarbij chloor af aan het water van de jacuzzi. Chloor tabletten mogen niet als primair desinfectiemiddel gebruikt worden maar alleen tijdelijk als secundair desinfectiemiddel in combinatie met andere wateronderhoudsystemen zoals bijvoorbeeld Eco One. Het kan de o…

Lees meer

Anti-fosfaat middel

Dit middel verwijdert fosfaten uit het water van de jacuzzi. Fosfaten veroorzaken een grotere vraag naar chloor. Normaal kraanwater en regenwater bevatten veelal geen zorgelijke niveaus aan fosfaten, maar bronwater kan in bepaalde gevallen wel teveel fosfaten bevatten. Daarnaast kunnen fosfaten ook…

Lees meer

Leiding reiniger

Dit middel dient om het leidingwerk van de jacuzzi een intensieve reinigingsbeurt te geven. Instructies U gebruikt leiding reiniger in principe alleen bij volledige verversing van het water. U voegt de leiding reiniger toe aan het oude water voordat u dit water afvoert. Verwijder de filter cartridge…

Lees meer

Eco One spa monthly

Dit is het middel dat maandelijks aan de jacuzzi toegevoegd dient te worden voor het Eco One wateronderhoud systeem. Dosering Voeg maandelijks een volledige fles toe aan het water met alle massagepompen op de hoogste stand en laat de massagepompen gedurende 30 seconden na toevoegen doordraaien. Deze…

Lees meer

Standaard filter reiniging met huishoud bleek

Huishoud bleek wordt gebruikt om de filter cartridges van de jacuzzi een standaard reinigingsbeurt te geven. Deze reiniging moet maandelijks gebeuren, maar kan afhankelijk van de vervuilingsgraad van de jacuzzi vaker of minder vaak nodig zijn. Let op dat u geen dikke bleek gebruikt of bleek met toev…

Lees meer

Diepe filter reiniging met filter reiniger

Dit product bevat zwavelzuur en zoutzuur. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. Buiten bereik van…

Lees meer

Calcium verhoger (Calcium booster)

In sommige gevallen is de calcium hardheid van water te laag om te kunnen gebruiken in de jacuzzi (bijvoorbeeld als u regenwater gebruikt of een waterontharder). Met calcium verhoger kan dit echter eenvoudig gecorrigeerd worden. Dosering Voor elke verhoging van de calcium hardheid met 10 ppm voegt u…

Lees meer

Chloorvrije shock

Chloorvrije shock vernietigt organische vervuiling die onaangename geuren en troebel water kunnen veroorzaken (huidschilfers, vet, zweet en vuil dat op ons lichaam zat). Chloorvrije shock kan natuurlijke (biologische) wateronderhoud systemen ondersteunen bij het afbreken van deze vervuiling. Bij wat…

Lees meer

Water-verhelderings middel (Natural clarifier)

Natural clarifier is een middel dat helpt bij het extra schoon en helder houden van het water van uw jacuzzi. Het middel zorgt ervoor dat hele kleine vuildeeltjes in het water zich samenklonteren tot grotere vuildeeltjes, zodat de filter van uw jacuzzi ze makkelijker kan tegenhouden. Natural clarifi…

Lees meer

Anti-aanslag middel (Defender)

Defender is een middel dat helpt bij het tegen gaan van witte aanslagvorming in de jacuzzi. Het zorgt ervoor dat calcium in het water opgelost blijft en niet kan neerslaan. Defender kan niet gebruikt worden met het Eco One systeem, maar wel met het koper ionen systeem. Dosering Voeg xx ml (gebruik m…

Lees meer

pH-buffer

pH-buffer is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de pH-waarde van het water wekenlang stabiel blijft zonder dat er steeds weer pH-correcties uitgevoerd dienen te worden. pH-buffer zorgt er voor dat de ideale range van de alkaliniteit overschreden mag worden aan zowel de bovenkant als de onderkant…

Lees meer

Anti-schuim middel (Foam down)

Het kan voorkomen dat het water in uw jacuzzi teveel schuimvorming gaat vertonen. U kunt met het middel “Foam down” een kleine hoeveelheid sproeien in het water op de plaatsen waar het schuim voorkomt. U zult het schuim dan vanzelf zien verdwijnen. Schuimvorming tijdens gebruik van de massage is een…

Lees meer

Chloor granulaat

Chloor granulaat is chloor in poedervorm en dient voor de desinfectie van het zwemwater. Chloor granulaat kan gebruikt worden als ondersteunend desinfectie-middel bij wateronderhoud systemen zoals Eco One en Silveszt Natural. Chloor granulaat kan tevens gebruikt worden voor het geven van een shock b…

Lees meer

Alkaliniteit-verhoger (TA+)

Alkaliniteit-verhoger dient om een te lage alkaliniteit van het water te verhogen. De alkaliniteit is te laag als deze de pH-waarde onder de 7.2 laat zakken. Dosering voor verhogen alkaliniteit Voor elke verhoging van de alkaliniteit met 10 ppm voegt u 16,8 gram toe per 1000 liter water met alle mas…

Lees meer

pH-verhoger (pH+)

pH-verhoger dient om de pH-waarde van het water direct te verhogen. Alkaliniteit-verhoger kan hier echter ook voor gebruikt worden, omdat bij een hogere alkaliniteit de pH-waarde indirect vanzelf zal gaan stijgen. Alleen als een te lage pH-waarde gepaard gaat met een hoge alkaliniteit zou u pH-verho…

Lees meer

pH-verlager (pH-)

pH-verlager dient om de pH-waarde van het water te verlagen, maar ook om de alkaliniteit van het water te verlagen. Een juiste pH-waarde van het water is belangrijk voor een goed wateronderhoud. Het stabiel houden van de pH-waarde binnen de gewenste range is dus van groot belang. De alkaliniteit is…

Lees meer

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2024

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2024
Kennisgids