pH-verlager (pH-)

pH-verlager dient om de pH-waarde van het water te verlagen, maar ook om de alkaliniteit van het water te verlagen. Een juiste pH-waarde van het water is belangrijk voor een goed wateronderhoud. Het stabiel houden van de pH-waarde binnen de gewenste range is dus van groot belang. De alkaliniteit is de belangrijkste parameter die hiervoor kan zorgen. De alkaliniteit zelf heeft geen directe invloed op het wateronderhoud, maar alleen indirect doormiddel van het al dan niet stabiliseren van de pH-waarde. Als de alkaliniteit te hoog is dan zal deze de pH-waarde omhoog trekken. Een juiste waarde van de alkaliniteit daarentegen zal er voor zorgen dat de pH-waarde binnen de gewenste range blijft of langzaam stijgt.

Dosering voor verlagen alkaliniteit
Voor elke verlaging van de alkaliniteit met 10 ppm voegt u 25,8 gram toe per 1000 liter water met alle massagepompen op de hoogste stand. In onderstaande tabel kunt u de dosering vinden voor uw specifieke SilverSpas model.

Model Inhoud (liter) Aantal gram pH-verlager om alkaliniteit met 10 ppm te verlagen Aantal eetlepels pH-verlager om alkaliniteit met 10 ppm te verlagen
SilverSpas 3 833 liter 21 gram 1 eetlepel
SilverSpas 4 833 liter 21 gram 1 eetlepel
SilverSpas 4XL 1136 liter 29 gram 1,5 eetlepel
SilverSpas 6 1230 liter 32 gram 1,5 eetlepel
SilverSpas 6XL 1609 liter 41 gram 2 eetlepels
SilverSpas 7 1230 liter 32 gram 1,5 eetlepel

 

Aangezien voor het verlagen van de alkaliniteit hetzelfde middel wordt gebruikt als voor het verlagen van de pH-waarde en omdat u een juiste pH-waarde niet onnodig wilt verlagen (en zeker niet lager dan 7.0) dient u de alkaliniteit pas te verlagen als de pH-waarde te hoog is (boven de 8.0). Als de pH-waarde nog binnen de juiste range ligt dient u eerst 12 uur te wachten of alle massagepompen en de turbopomp gedurende 20 minuten op hoog te zetten (met alle luchttoevoerknoppen open) om dit proces te versnellen. Hierna dient u de pH-waarde opnieuw te testen. Een te hoge alkaliniteit zal de pH-waarde omhoog getrokken hebben (boven de 8.0). Dit kan overigens ook langer duren of helemaal niet gebeuren. In dit laatste geval is de hogere alkaliniteit in uw specifieke geval toch niet te hoog. Als de pH-waarde wel omhoog getrokken is (boven de 8.0) dient u de alkaliniteit te verlagen in stappen van maximaal 30 ppm per keer. De dosering voor het verlagen van de alkaliniteit staat in de bovenstaande tabel. Direct nadat u de pH-verlager toegevoegd heeft dient u de alkaliniteit opnieuw te testen. U zult nu zien dat de alkaliniteit inderdaad gedaald is met ongeveer 30 ppm. Het is echter goed mogelijk dat de alkaliniteit weliswaar gedaald is, maar nog steeds te hoog is. In dat geval dient u bovenstaande procedure te herhalen net zo vaak als nodig is om de alkaliniteit wel goed te krijgen. Als u dus een alkaliniteit van 180 ppm wilt verlagen naar 90 ppm (verlaging van 90 ppm) dan doet u dit in 3 stappen van 30 ppm.

Voor specialisten: bij het bepalen van de maximaal toegestane hoeveelheid pH-verlager per keer voor het verlagen van de alkaliniteit kunt u zich ook richten op het verlagen van de pH-waarde tot minimaal 7.0. Met behulp van het flesje met de code R-0015 uit de Taylor® testkit kunt u bepalen hoeveel pH-verlager u mag toevoegen om een pH-waarde te krijgen van 7.0. Met deze methode kunt u veilig (zonder het risico om de pH te verlagen onder de 7.0) de alkaliniteit in grotere en dus minder stappen verlagen.

Dosering voor verlagen pH
Er is geen vast doseer advies te geven voor het verlagen van de pH. Het verlagen van de pH is namelijk van diverse factoren afhankelijk zoals de hoogte van de alkaliniteit en de hoeveelheid andere pH-buffers in het water. Als u bovenstaande instructies voor het verlagen van de alkaliniteit correct uitvoert dan zal de pH-waarde ook in orde zijn nadat u klaar bent. Als de pH-waarde na het verlagen te snel weer boven zijn gewenste range uitstijgt dan is dit een teken dat de alkaliniteit nog te hoog is. Ook als de alkaliniteit al binnen de geadviseerde range ligt dan nog kunt u op zoek gaan naar de alkaliniteit die voor u het beste werkt.

Voor specialisten: Met behulp van het flesje met de code R-0015 uit de Taylor® testkit kunt u vrij nauwkeurig bepalen hoeveel pH-verlager u dient toe te voegen om de gewenste pH-waarde te krijgen. De Taylor® testkit houdt namelijk rekening met de alkaliniteit en andere aanwezige pH-buffers in het water.

TIP: U kunt de doseringen pH-verlager afwegen met een digitale keukenweegschaal. Of u kunt de eetlepel hoeveelheid gebruiken van de bijgeleverde maatlepel (= grote schepje). 1 afgestreken eetlepel pH-verlager weegt ongeveer 20 gram.

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2024

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2024
Kennisgids