Chloor tabletten

Chloor tabletten lossen op en geven daarbij chloor af aan het water van de jacuzzi. Chloor tabletten mogen niet als primair desinfectiemiddel gebruikt worden maar alleen tijdelijk als secundair desinfectiemiddel in combinatie met andere wateronderhoudsystemen zoals bijvoorbeeld Eco One. Het kan de opstart van deze systemen vereenvoudigen.

Dosering
Chloor tabletten dienen altijd in de bijgeleverde chloorhouder geplaatst te worden. Chloor tabletten mogen dus nooit los zonder de houder aan het water toegevoegd worden. Er zou dan veel te veel chloor in het water terecht komen. De chloorhouder vertraagt de snelheid waarmee de tabletten hun chloor afgeven aan het water en zal er voor zorgen dat er nooit een teveel aan chloor in het water terecht kan komen.

Indien u gebruik maakt van de chloorhouder waarvan de chloorafgifte instelbaar is dan dient u altijd op de allerlaagste stand (<1) te beginnen en de stand geleidelijk te verhogen als u merkt dat er geen vrij chloor in het water opgebouwd wordt.


Effect op de pH-waarde
Chloor tabletten hebben een pH-waarde rond de 2.0-3.0 en zullen dus een sterk verlagend effect hebben op de pH van het water in de jacuzzi. Het handhaven van de juiste alkaliniteit zal dit effect echter grotendeels compenseren.

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2024

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2024
Kennisgids