Filtering

Filtertijden
Nieuwe jacuzzi’s staan bij levering ingesteld op extra lange filtertijden. Wij adviseren om deze filtertijden gedurende de eerste paar weken na levering zo te laten staan. Dit wordt zo gedaan om de volgende 3 redenen:

 1. De jacuzzi zal nog over de nodige productie vervuiling beschikken. Het is daarom raadzaam om gedurende de eerste paar weken na levering van een nieuwe jacuzzi extra te filteren om deze vervuiling zo snel mogelijk uit de jacuzzi te krijgen.
 2. In het begin zal u nog moeten leren hoe het wateronderhoud allemaal precies werkt. De extra filtering zal u tijdens deze leerperiode helpen om het water makkelijker schoon te houden.
 3. Uit de praktijk blijkt dat jacuzzi’s die net nieuw geleverd zijn bovengemiddeld gebruikt worden. De extra filtering helpt om de jacuzzi schoon te houden ondanks deze meer dan gemiddelde belasting.

Filterpompen
Jacuzzi’s met de massagekracht configuratie Sterk® of Sterker® en jacuzzi’s zonder de upgrades “rugmassage diepe zitjes extreme” en “voetmassage voetbasin excellent/superior” (zie offerte/leverbon) beschikken over een aparte filterpomp. De benodigde filtertijd per dag bij gemiddeld gebruik bedraagt 8 uur bij deze pomp. Bij nieuwe jacuzzi’s draait deze pomp echter continu 24 uur per dag. Jacuzzi’s met de massagekracht configuratie Sterkst® of één van de of beide van de eerdere genoemde upgrades filteren door middel van de lage stand van een massagepomp. Doordat deze pomp sneller water rondpompt dan de aparte filterpomp bedraagt de benodigde filtertijd per dag bij gemiddeld gebruik slechts 4 uur. Bij nieuwe jacuzzi’s draait deze pomp echter 8 uur per dag.

Energieverbruik
De aparte filterpomp verbruikt zo’n 115 watt. Bij 8 uur filteren per dag komt dit neer op een energieverbruik van ongeveer 1 kWh. De massage pomp  verbruikt zo’n 230 watt. Bij 4 uur filteren per dag komt dit ook neer op een energieverbruik van ongeveer 1 kWh. Doordat de filtertijden bij nieuwe jacuzzi’s echter langer staan ingesteld zal het energieverbruik hoger zijn tot dat u de filtertijden naar beneden heeft bijgesteld.

Filtertijden aanpassen
Zodra u de water kwaliteit gedurende enkele weken na levering goed op orde weet te houden kunt u er voor kiezen om uw filtertijden permanent naar beneden bij te stellen. Met als gevolg een lager energieverbruik. Hieronder kunt u lezen hoe u dat kunt doen:

 1. Baden met aparte filterpomp
  Houd de “Temp”- en “Time”-toets gedurende 3 seconden ingedrukt. Vervolgens kunt u met de “Temp”-toets (pijltje omhoog) door diverse parameters omhoog scrollen. U dient op de “Temp”-toets te blijven drukken totdat u de parameter “U2” in beeld ziet. Hierachter staat als het goed is een “1”. Door nu op de “Set”-toets te drukken verandert deze “1” naar “0”. Vervolgens kunt u met de “Time”-toets (pijltje omlaag) omlaag scrollen totdat u “SEND” in beeld ziet. Druk vervolgens op de “Set”-toets om de aanpassing permanent te bevestigen.  Na deze aanpassing zal uw jacuzzi nog maar 8 uur per dag filteren in plaats van continu 24 uur.
 2. Baden met filtering door massagepomp
  Houd de “Time”- en “Set”-toets gedurende 3 seconden ingedrukt. Vervolgens kunt u met de “Temp”-toets (pijltje omhoog) door diverse parameters omhoog scrollen. U dient op de “Temp”-toets te blijven drukken totdat u de parameter “FP2d” in beeld ziet. Druk vervolgens op de “Set”-toets. U ziet nu als het goed is de waarde “240”. Druk vervolgens op de “Time”-toets (pijltje omlaag) en houd deze ingedrukt totdat de “240” gezakt is naar “0”. Druk nu nogmaals op de “Set”-toets en scroll dan met de “Time”-toets terug totdat u “SEND” in beeld ziet. Druk vervolgens op de “Set”-toets om de aanpassing permanent te bevestigen.  Na deze aanpassing zal uw jacuzzi nog maar 4 uur per dag filteren in plaats van 8 uur.

Temperatuur weergave
De pomp die gebruikt wordt om te filteren is tevens de pomp die het water langs het verwarmingselement van de jacuzzi pompt. Telkens als de jacuzzi zichzelf opwarmt zal de filterpomp dus ook aan gaan. Het verwarmingselement bevindt zich in een roestvrij stalen buis in de besturingskast die onder de kuip van de jacuzzi staat geïnstalleerd. In deze buis is tevens de temperatuur sensor geïnstalleerd die in de gaten houdt of het water op temperatuur is. Als de filterpomp niet meer continu draait zal het water in deze buis stil komen te staan en doordat deze buis een veel kleinere massa water bevat dan de jacuzzi zelf zal het water in de buis iets sneller afkoelen dan het water in de jacuzzi zelf. Hierdoor kan het voorkomen dat zodra u na een tijdje bij uw jacuzzi komt u een temperatuur op het display ziet die een paar graden onder de door u ingestelde temperatuur zit. Zodra u vervolgens echter op de “Set”-toets drukt zal het water in de buis weer ververst worden met warmer water uit de jacuzzi en zult u zien dat de temperatuur in 30 seconden oploopt naar de werkelijke water temperatuur in de jacuzzi. Alvorens de jacuzzi gaat bijverwarmen zal deze altijd eerst de filterpomp aanzetten en pas een tijdje later de temperatuur opnieuw beoordelen om te zien of er bijverwarmd moet worden.

Foutmelding: PSoC/PSoL
Deze melding staat voor “Pressure Switch on Circulation/Low”. Een Pressure Switch is een waterdrukmeter om te meten of er (voldoende) water langs het verwarmingselement stroomt. Pas wanneer dit het geval is mag het verwarmingselement aan gaan. Het zou namelijk niet veilig zijn als het verwarmingselement  aan zou gaan terwijl het water in de buis stil staat. De foutmeldingen PsoC of PSoL willen zeggen dat er dus geen of te weinig waterstroming wordt gedetecteerd en dat de jacuzzi daarom niet bijverwarmt. De meest voorkomende oorzaak hiervoor zijn te vuile filter cartridges. Als de melding verdwijnt zodra u de filter cartridges uit de jacuzzi draait dan zijn de filter cartridges inderdaad te vuil en dient u deze te reinigen met huishoud bleek of met filter reiniger. Soms ziet u de PSoC melding ook gedurende slechts een paar seconden tijdens de opstart van de filterpomp. Dit is normaal en heeft te maken met het feit dat de filterpomp in de eerste paar seconden na opstart nog niet op vol vermogen het water rondpompt.

Tijdsweergave
De jacuzzi beschikt over een interne klok die de actuele tijd bijhoudt. Deze tijd wordt gebruikt om de in de fabriek ingestelde filtertijden ook daadwerkelijk op de ingestelde tijden te laten starten. Omdat een Silverspas de restwarmte van de pompen hergebruikt om het water op temperatuur te houden is het raadzaam om de filterpomp gedurende het koudste gedeelte van de dag te laten draaien. Dan is deze restwarmte namelijk het meest waardevol. Daarom staan de filtertijden vanuit de fabriek altijd ingesteld voor in de nacht. Tevens voorkomt dit een teveel aan warmte overdag tijdens extreem warme zomerdagen, waardoor de temperatuur op zou kunnen lopen boven de ingestelde gewenste temperatuur. Indien de tijd niet goed staat ingesteld zal het bad wel gewoon netjes filteren, maar dus niet meer op de tijden zoals deze staan ingesteld. Zodra de jacuzzi zonder stroom komt te staan, zoals in ieder geval bij elke volledige water verversing, zal de tijd verloren gaan. Het is dan ook zaak om de tijd altijd opnieuw in te stellen. Hieronder staat uitgelegd hoe dit kan:

De actuele tijd stelt u in door de “Time”-toets ingedrukt te houden gedurende 3 seconden. Vervolgens gaan de uren knipperen en met de pijltjes toetsen (Temp en Time) kunt u het uur aanpassen. Het is Amerikaanse notatie, dus enkel uur 1 t/m 12 met een AM-lampje (rechtsboven het display) al dan niet brandend. Als het AM-lampje brandt wil dat zeggen dat het tussen 12 uur s’ nachts en 12 uur s’ middags is (AM). Als het AM-lampje niet brandt dan wil dat zeggen dat het tussen 12 uur s’ middags en 12 uur s’ nachts is (PM). Nadat u de uren heeft ingesteld dient u op de “Set”-toets te drukken waardoor de minuten zullen gaan knipperen. Deze kunt u ook aanpassen met de pijltjes toetsen (Temp en Time). Vervolgens drukt u nog 1 keer op de “Set”-toets om de nieuw ingestelde tijd te bevestigen.

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2024

 • Wat kost een jacuzzi echt
 • Voorkom een miskoop
 • Herken de energieslurpers
 • 30 kritische vragen aan de verkoper
 • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2024
Kennisgids