Alkaliniteit: Hoe, wat en waarom?


Wat is alkaliniteit?
Alkaliniteit is de capaciteit van water om een zuur (pH < 7.0) te neutraliseren. Het is de belangrijkste parameter om het water te beschermen (bufferen) tegen ongewenste verlagingen van de pH-waarde. Het helpt de pH-waarde als het ware omhoog te trekken, terwijl andere factoren proberen om de pH-waarde omlaag te trekken. Bij veel van de wateronderhoud systemen heeft de pH-waarde van het water in de jacuzzi namelijk de neiging om te dalen. Dit komt o.a. door de toevoeging van desinfectie-middelen met een lage pH-waarde (< 7.0), zoals bijvoorbeeld chloor granulaat (pH: 6.5-6.8), chloor tabletten (pH: 2.0-3.0) en chloorvrije shock (pH: 2.0-3.0).

Meeteenheid: ppm (parts per million oftewel milligram per liter)

Waarom testen we de alkaliniteit?
Een te lage alkaliniteit zal de daling van de pH niet voldoende kunnen compenseren met als gevolg een te lage pH-waarde. Een te hoge alkaliniteit zal de pH juist weer teveel overcompenseren met als gevolg een te hoge pH-waarde. Daarnaast zal de alkaliniteit zelf de neiging hebben om te dalen omdat hij als het ware opgebruikt wordt door het uitvoeren van zijn compenserende taak (het neutraliseren van zuur en daarmee het bufferen van de pH-waarde). Het is dus van belang om de alkaliniteit regelmatig te testen en indien nodig te corrigeren.

Hoe testen we de alkaliniteit?
Met behulp van een testkit.

Naar welke waarden moeten we streven?
Het is het beste en veiligste om een waarde aan te houden voor de alkaliniteit waarbij de pH langzaam stijgt. Liefst zo langzaam mogelijk. Zodra de pH dan boven de geadviseerde range stijgt kunt u deze weer verlagen door het toevoegen van pH-verlager. Naast het gebruik van pH-verlager voor het verlagen van de langzaam stijgende pH zal u ook regelmatig alkaliniteit-verhoger gebruiken voor het verhogen van de dalende alkaliniteit. Als de alkaliniteit namelijk te ver onder zijn ideale waarde komt te liggen zal de pH weer gaan dalen. Een algemene regel is om de alkaliniteit tussen de 80 en 120 ppm te houden. De ideale waarde is echter afhankelijk van het wateronderhoud systeem, het gebruik van de jacuzzi en de hoeveelheid en zuurtegraad van de desinfectie-middelen die toegevoegd worden.

Hoe corrigeren we de alkaliniteit?
Voor het verhogen van de alkaliniteit dient u alkaliniteit-verhoger te gebruiken. Voor het verlagen van de alkaliniteit dient u hetzelfde middel te gebruiken dat gebruikt wordt voor het verlagen van de pH (pH-verlager).

Hoe zal de alkaliniteit zich gaan gedragen
De alkaliniteit zal de neiging hebben om te dalen omdat hij als het ware opgebruikt wordt door het uitvoeren van zijn compenserende taak (het neutraliseren van zuur en daarmee het bufferen van de pH-waarde).

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2022

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2022
Kennisgids