TDS: Hoe, wat en waarom?

Wat is TDS?
TDS staat voor “Total Dissolved Solids”. In het Nederlands ook wel genoemd “Totaal Vaste Stof”. Dat wil zeggen de totale hoeveelheid aan opgeloste vaste stoffen die in het water aanwezig zijn. Gedistilleerd water bevat nagenoeg geen opgeloste vaste stoffen en de TDS-waarde van gedistilleerd water is dan ook bijna 0. Zeewater bevat juist weer heel veel opgeloste vaste stoffen, zoals zout.

Meeteenheid: ppm (part per million oftewel milligram per liter)

De TDS-waarde van het kraanwater waar u uw bad mee vult, ligt meestal tussen de 200 ppm en 300 ppm.

Hoe zal de TDS zich gaan gedragen
Naarmate het water langer in uw bad zit, zal de TDS-waarde toenemen door de toevoeging van onderhoudsmiddelen en door verdamping van het water. De mate waarin de TDS-waarde toeneemt is mede afhankelijk van het wateronderhoud systeem waar u voor gekozen heeft. Een systeem waarbij u zo min mogelijk onderhoudsmiddelen toe hoeft te voegen aan het water zal de TDS minder snel doen stijgen dan een systeem waarbij u meer onderhoudsmiddelen toe moet voegen aan het water.

Waarom testen we de TDS?
Water met een te hoge TDS-waarde kan te gemakkelijk troebel worden/blijven en corrosie veroorzaken.

Hoe testen we de TDS?
Het continu in de gaten houden van de TDS-waarde is niet nodig. U dient de TDS-waarde enkel in de gaten te gaan houden als hetzelfde water reeds maanden in uw bad zit. Als alle andere parameters (alkaliniteit, pH, vrij chloor, filtercyclus) in orde zijn en u merkt dat het water minuten lang troebel, melkachtig wit en ondoorzichtig blijft nadat u de massagepompen heeft aan gehad, is dit vaak een teken dat de TDS-waarde te hoog is. Het is dan tijd om het water te verversen.

Bovenstaande visuele beoordeling van de TDS is voldoende. Indien u het echter toch interessant vind om de TDS-waarde te kunnen meten, zijn er in de handel digitale TDS-meters verkrijgbaar vanaf 30,-.

Naar welke waarden moeten we streven?
Een algemene regel is om het water in uw bad volledig te verversen zodra de TDS-waarde meer dan 1500 ppm gestegen is boven de beginwaarde. De beginwaarde met kraanwater is normaal gesproken tussen de 200 ppm en 300 ppm. Bij een TDS-waarde van 1700 of 1800 ppm zou u dus over kunnen gaan tot verversing van het water. Indien u gebruik maakt van een zout elektrolyse systeem ligt de beginwaarde hoger omdat het opgeloste zout ook meetelt met de TDS-waarde.

Hoe corrigeren we de TDS?
De TDS kan enkel verlaagd worden door nieuw vers kraanwater toe te voegen met een lagere TDS-waarde.

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2024

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2024
Kennisgids