Chloor granulaat

Chloor granulaat is chloor in poedervorm en dient voor de desinfectie van het zwemwater. Chloor granulaat kan gebruikt worden als ondersteunend desinfectie-middel bij wateronderhoud systemen zoals Eco One en Silveszt Natural.
Chloor granulaat kan tevens gebruikt worden voor het geven van een shock behandeling aan het water. Een shock behandeling zorgt er voor dat gebonden chloor uit het water verdwijnt. U dient hiervoor een overmatige hoeveelheid (10 ppm) chloor granulaat aan het water toe te voegen. Een nadeel van deze methode is dat het choorniveau in het water na de shock behandeling urenlang te hoog is om van de jacuzzi gebruik te kunnen maken. Een oplossing hiervoor is om voor de shock behandeling chloorvrije shock te gebruiken ipv chloor granulaat.

Dosering
Chloor granulaat dient toegevoegd te worden in eenheden van een afgestreken theelepel of eetlepel. U kunt het beste de bijgeleverde maatlepel gebruiken.


maatlepel

Effect op de pH-waarde
Chloor granulaat heeft een pH-waarde rond de 6.5-6.8 en zal dus een licht verlagend effect hebben op de pH van het water in de jacuzzi. Het handhaven van de juiste alkaliniteit zal dit effect echter grotendeels compenseren.

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2022

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2022
Kennisgids