Calcium hardheid: Hoe, wat en waarom?

Maikel Lambregts

Wat is calcium hardheid?
De calcium hardheid van water geeft aan hoeveel calcium er opgelost zit in het water. Water met veel calcium wordt ook wel “hard water” genoemd en water met weinig calcium wordt ook wel “zacht water” genoemd. De belangrijkste bron van calcium in zwemwater is het calcium dat al in het water zit waarmee de jacuzzi wordt gevuld.

Meeteenheid: ppm (part per million oftewel milligram per liter)

Waarom testen we de calcium hardheid?
Als er teveel calcium in het water zit dan kan dit witte aanslag veroorzaken op de kuip en alle andere onderdelen van de jacuzzi die in contact staan met het water. Als er te weinig calcium in het water opgelost zit wordt het water aggresief en kan ondermeer metalen componenten laten roesten. Om deze problemen te voorkomen is het van belang dat het water ten alle tijde in balans is. Dat wil zeggen dat de alkaliniteit, pH en calcium hardheid goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Calcium hardheid fungeert tevens als pH-buffer.

Hoe testen we de calcium hardheid?
Met behulp van een testkit. De calcium hardheid hoeft in principe enkel getest en gecorrigeerd te worden na elke volledige verversing van het water in de jacuzzi. De calcium hardheid van uw kraanwater is redelijk stabiel. Als de calcium hardheid van uw kraanwater bij de eerste test in de juiste range ligt dan kunt u er bij de volgende verversing van het water van uit gaan dat het wel goed zit. U hoeft de calcium hardheid dan dus niet meer te testen.

Naar welke waarden moeten we streven?
De geadviseerde range waarbinnen de calcium hardheid moet liggen is afhankelijk van het wateronderhoud systeem.

Eco One: tussen de 100 en 250 ppm
Koper ionen: tussen de 120 en 250 ppm

Hoe passen we de calcium hardheid aan?
Het verlagen van de calcium hardheid kan enkel door water toe te voegen met een lagere calcium hardheid. Over het algemeen is de calcium hardheid van kraanwater in orde. Indien echter gevuld wordt met ander water zoals regenwater (te lage calcium hardheid) dan zal dit behandeld moeten worden. Het verhogen van de calcium hardheid kan door het toevoegen van calcium carbonaat. Het beste is calcium carbonaat dat reeds opgelost is in een vloeistof (calcium verhoger). Bij het toevoegen van puur calcium carbonaat poeder kan er namelijk een hardnekkige aanslag ontstaan op de plekken waar het poeder toegevoegd wordt omdat de concentratie calcium op die plek veel te hoog wordt.

Hoe zal de calcium hardheid zich gaan gedragen?
De hoeveelheid calcium in het water van de jacuzzi zal langzaam stijgen door met name de verdamping van water. Over een periode van ongeveer 6 maanden kan de calcium hardheid stijgen met 30 tot 50 ppm. Als u de pH-waarde van het water echter te hoog laat worden (>8.0) dan kan een deel van de calcium als witte aanslag neerslaan op de kuip en alle andere onderdelen van de jacuzzi die in contact staan met het water. Tevens bestaan er chemicaliën die ditzelfde effect kunnen veroorzaken. Een te hoge pH-waarde en deze chemicaliën kunnen er dus voor zorgen dat de calcium hardheid van het water daalt.